Tag Archives : Bro. William Orendain


Kuwaresma

Ano ang Kuwaresma para sa kaalaman ng nakararaming Katoliko at Kristiyano? Ito ay panahon ng Pabasa, Pasyon, Senakulo, Penitensya, Palaspas, Semana Santa, Salubong at marami pang pagdiriwang na nauukol sa Kuwaresma. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga nabanggit ko sa itaas ay pawang pagdiriwang na materyal, panlabas at hindi lubos na tumutukoy sa tunay […]

Share this post and bless others, too!