Category Archives : Reflections


Ngiti

Sinumulan kong isulat ko ang pagninilay na ito ng 7:39 ng umaga; Marso 22, 2013. Medyo huli na nga kung tutuusin. Noong mga nagdaang araw kasi, medyo naging abala ako sa mga bagay-bagay, gaya ng paga-asikaso sa mga papeles ng tatay ko para sa ospital. Punta dito, punta doon. Lakad dito, lakad doon. Nakakapagod, pero […]

Share this post and bless others, too!

Enjoy the ride

Here is my confession… I went to two (2) driving schools and a one-on-one tutorial before I finally learned how to drive. It was a span of 10 years when I finally realized my dream to drive. I was a good student. I listened carefully to my driving instructor but somehow whenever I get hold […]

Share this post and bless others, too!

Time Out

“… put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.” 1 Tim. 6:17 As the old saying goes, work hard… play harder (… pray hardest), my wife and I see to it we have our time outs. Like any sport, every player needs time out. … a break from the […]

Share this post and bless others, too!

Kuwaresma

Ano ang Kuwaresma para sa kaalaman ng nakararaming Katoliko at Kristiyano? Ito ay panahon ng Pabasa, Pasyon, Senakulo, Penitensya, Palaspas, Semana Santa, Salubong at marami pang pagdiriwang na nauukol sa Kuwaresma. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga nabanggit ko sa itaas ay pawang pagdiriwang na materyal, panlabas at hindi lubos na tumutukoy sa tunay […]

Share this post and bless others, too!