Daily Archives: March 24, 2013


Ngiti

Sinumulan kong isulat ko ang pagninilay na ito ng 7:39 ng umaga; Marso 22, 2013. Medyo huli na nga kung tutuusin. Noong mga nagdaang araw kasi, medyo naging abala ako sa mga bagay-bagay, gaya ng paga-asikaso sa mga papeles ng tatay ko para sa ospital. Punta dito, punta doon. Lakad dito, lakad doon. Nakakapagod, pero […]

Share this post and bless others, too!

Emo Series Talk 3: Your feelings are a gift

When you’re overwhelmed with a negative emotion, give yourself the wonderful Gift of the Gap. The Gift of the Gap tells you to not rush, go slow, and calm down. It tells you to pause, ponder and pray. Because wisdom doesn’t shout. Wisdom speaks in whispers. It’s only when you’re quiet inside will you hear […]

Share this post and bless others, too!